Tiếng Việt English

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÀ MAU (FFC)

Địa chỉ: Ấp Năm Đãm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 
Điện thoại: (+84) 2903.776.096 /(+84) 2903.776.092 /(+84) 2903.776.264 
Fax: (+84) 2903.776.092 
Web : http://ffc.com.vn 
Email: ffc@ffc.com.vn ( Mr. Vũ : Sales Manager)

 

 

LIÊN HỆ KINH DOANH

Ông: Nguyễn Lê Anh Vũ
Chức danh: Phó Giám Đốc Kinh doanh
Email: anhvu@ffc.com.vn
Phone (+84) 914 678545
   


Ông: Bùi Minh Sơn
Chức danh: Trưởng phòng Kinh doanh
Email: minhson@ffc.com.vn
Phone (+84) 939955969
   

Xem Fine Foods Company ở bản đồ lớn hơn

CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Điện thoại: (+84) 2903 776 096
Fax: (+84) 2903 776 096
Trưởng Phòng: Nguyễn Điền Văn
Email: dienvan@ffc.com.vn

PHÒNG KẾ TOÁN

Điện thoại: (+84) 2903 776 089
Fax: (+84) 2903 776 089

Kế toán trưởng: Nguyễn Mỹ Đa
Email: myda@ffc.com.vn

PHÒNG KỸ THUẬT

Q. Trưởng phòng: Phạm Thái Nguyên
Điện thoại: (+84) 913 843114
Email: kythuat@ffc.com.vn

PHÒNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Điện thoại: (+84) 2903 776 095
Email: pdhsx@ffc.com.vn

Trưởng phòng: Lê Kỳ Thót
Email: kythot@ffc.com.vn