Tiếng Việt English

 

Đông block, IQF, đông gió, khay, đóng gói hút chân không …
Đóng gói: 1kg, 1.8kg, 1lb, 2lbs…
Quy cách: Tươi / hấp , HOSO (nguyên con), HLSO (bỏ đầu), PD (lột vỏ, rút tim), PUD (lột vỏ không rút tim) Nobashi , PDTO (chừa đốt đuôi)


Đông block, IQF, đông gió, khay, đóng gói hút chân không …
Đóng gói: 1kg, 1.8kg, 1lb, 2lbs…
Quy cách: Tươi / hấp , HOSO (nguyên con) , HLSO (bỏ đầu), PD (lột vỏ,rút tim ), PUD ( lột vỏ không rút tim), Nobashi , PDTO (chừa đốt đuôi) ,Xiên que , Sushi, Butterfly

 
NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI